ZLATO - Toni Dumančić - 9. Izložba inovacija I3G Ivanić Grad

Na 9. nacionalnoj izložbi inovacija održanoj u Ivanić Gradu, Toni Dumančić osvojio je zlatnu medalju :1st_place_medal:za svoj inovativni projekt ChainVerify. ChainVerify je decentralizirani sustav za verifikaciju dokumenata temeljen na blockchain tehnologiji.

Uvod: U digitalnom dobu, verifikacija dokumenata postaje sve važnija. Centralizirani sustavi često imaju svoje nedostatke, poput sigurnosnih rizika i manjka transparentnosti. Decentralizirani pristup, kao što je ChainVerify, nudi rješenja za ove probleme.

ChainVerify - Blockchain Rješenje: Ovaj sustav omogućuje decentralizaciju i veću autonomiju korisnika, pruža neusporedivu transparentnost i integritet podataka, te pojačanu sigurnost i zaštitu dokumenata. Kroz ChainVerify, korisnici mogu imati povjerenje u autentičnost dokumenata.

Prednosti sustava ChainVerify: Institucije i organizacije mogu profitirati od sigurnijeg upravljanja dokumentima, dok pojedinci uživaju veće povjerenje u digitalne dokumente. ChainVerify također nudi usporedbe s tradicionalnim sustavima, pokazujući svoje superiornosti.

Primjene u stvarnom svijetu: ChainVerify se može koristiti u obrazovanju za verifikaciju diploma i certifikata, u vladinim tijelima za verifikaciju identiteta i izdanih dokumenata, te u poslovnom sektoru za sigurno upravljanje ugovorima i dokumentima.