VIDEO: Okrugli stol "Za i Protiv Bitcoina" u Beogradu

Pogledajte okrugli stol koji se održao u Beogradu 21.02.2017.godine.