VIDEO: Khan Akademija, uvod u mehanizam Bitcoina i postupak transakcija