Crypto.ba

Vertcoin 51% napad

image

Kako smo dobili informacije, Vertcoin je jučer pretrpio 51% napad na svoju mrežu.

Više detalja na

Crypto.ba © est. 2017 United Fintech Freaks - UFF