Uvod u kirptografiju

Kriptografija je proučavanje i vježbanje tehnika za sigurnu komunikaciju u nazočnosti trećih strana zvanih protivnici. Bavi se razvojem i analizom protokola koji sprečava zlonamjerne treće strane da dohvaćaju informacije koje se dijele između dvaju entiteta, prateći pritom različite aspekte informacijske sigurnosti.
Problem
Ako Bob posalje Ani enkriptiran fajl samo bob ga moze otkljucat i to je problem zato cemo objasniti kako da poravimo ovaj problem.
Kako funcionira?
U kryptografiji postoji public key, i private key. Public key sluzi sa enkripciju podataka a private key samo za dekripciju znaci public key encrypta a private decrypta. Ajmo sada ovo pokazati.

Bob hoce poslat fajl Ani kako ce to uradit.
Prvo ce obadvoje generirat pub i priv key. pub key se smije djelit i oni ce to uradit Bob ce uzeti pub key od ane i enkriptat fajl i poslat, samo ana sa svojim priv keyem to moze otklucat nitko drugi. Sovim systemom smo sigurni da ce nas fajl stici sigurno.

2 Likes

Osnovni zadatak kriptografije je omogućavanje dvema osobama (pošiljalac i primalac) da komuniciraju preko nesigurnog komunikacionog kanala (telefonska linija, kompjuterska mreža, …) na način da treća osoba (njihov protivnik) ne može razumeti njihove poruke. Poruku koju pošiljalac želi poslati primaocu zvat ćemo otvoreni tekst (engl. plaintext). To može biti tekst na njihovom maternjem jeziku, numerički podaci ili bilo šta drugo. Pošiljalac transformiše otvoreni tekst koristeći unapred dogovoreni ključ. Taj postupak se zove šifrovanje, a dobijeni rezultat šifrat (engl. ciphertext) ili kriptogram. Nakon toga pošiljalac pošalje šifrat preko nekog komunikacijskog kanala. Protivnik prisluškujući dozna sadržaj šifrata, ali ne može odrediti otvoreni tekst. Za razliku od njega, primalac koji zna ključ kojim je šifrovana poruka može dešifrovati šifrat i odrediti otvoreni tekst.

Za razliku od dešifrovanja, kriptoanaliza ili dekriptovanje je naučna disciplina koja se bavi proučavanjem postupaka za čitanje skrivenih poruka bez poznavanja ključa. Kriptologija je pak grana nauke koja obuhvata kriptografiju i kriptoanalizu. Kriptografski algoritam ili šifra je matematička funkcija koja se koristi za šifrovanje i dešifrovanje. Njeni argumenti su ključ i otvoreni tekst, odnosno ključ i šifrat. Skup svih mogućih vrednosti ključeva zovemo prostor ključeva. Kriptosistem se sastoji od kriptografskog algoritma, te svih mogućih otvorenih tekstova, šifrata i ključeva.

1 Like