Crypto.ba

Upitnik: Modernizacija medicinskih i informacionih sistema u BiH

Poz ljudi, zamoliću vas da ako imate par minuta, da popunite ovaj anonimni upitnik, u pitanju je istraživanje jedno jako pozitivne osobe koja je na našoj kripto strani.

Mi smo studenti Eknomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u i u saradnji s mladim ljekarima u Kantonu Sarajevo, provodimo istraživanje na temu “Modernizacija medicinskih informacionih sistema u Bosni i Hercegovinu” Ljubazno Vas molimo da ispunite dolje priloženi upitnik koji ćemo koristiti u svrhu dobijanja rezultata pomenutog istraživanja. Upitnik je anoniman i nikako ne može otkriti Vaš identitet. Ukoliko želite da stupite u kontakt sa nama, rado bismo Vam odgovorili na pitanja. Kontakt je e-mail adresa: sljivo95@windowslive.com i broj telefona 062/256-507.

Popunjavanje upitnika ne bi trebalo da traje duže od pet (5) minuta. Upitnik je koncipiran tako da pitanja imaju više ponuđenih odgovora, te Vas molimo da na svako od traženih pitanja odgovorite tako što ćete zaokružiti samo jedan od ponuđenih odgovora.

Zahvaljujemo Vam na izdvojenom vremenu!

Prvi set pitanja se odnosi na medicinske usluge “kod nas”.

3 Likes

U pitanju je inicijalno istraživanje čija je svrha prikupiti što više informacija u vezi nedostataka zdravstvenog sistema BiH. Rezultat istraživanja će biti prijedlog blockchain rješenja kojim bi se eliminisali otkriveni nedostaci zdravstvenog sistema.

1 Like

Odgovorio. Valjda ne kasnim puno.

1 Like

Crypto.ba © est. 2017 United Fintech Freaks - UFF