Ubuntu touch + LineageOS

Jedva čekam ovakvo nešto, da kažem glasno:

“Neću IPhone, neću Samsung, hocu čisti Linux phone”

Bogme odlične vijesti, dolaze promjene :muscle:

1 Like