Crypto.ba

Ubuntu touch + LineageOS

Jedva čekam ovakvo nešto, da kažem glasno:

“Neću IPhone, neću Samsung, hocu čisti Linux phone”

Bogme odlične vijesti, dolaze promjene :muscle:

1 Like

Crypto.ba © est. 2017 United Fintech Freaks - UFF