Tamna strana bankara (VICE UK)

Svjedočenje jednog od bankara koji je bio u “sistemu”.

Možda shvatite koliko je potreba za decentralizaciju bankarstva.

Upozorenje, video nije za mlađe od 18 god.

https://twitter.com/VICEUK/status/1326857356764966912

2 Likes