Crypto.ba

Tamna strana bankara (VICE UK)

Svjedočenje jednog od bankara koji je bio u “sistemu”.

Možda shvatite koliko je potreba za decentralizaciju bankarstva.

Upozorenje, video nije za mlađe od 18 god.

1 Like

Crypto.ba © est. 2017 United Fintech Freaks - UFF