SushiChain - decentralizirana platforma za aplikacije

Šta je SushiChain?

SushiChain predstavlja prvu isključivo CPU PoW platformu za blokčejn.
Jezik u kojem je kreirana je Crystal, te samim time je prvi funkcionalni blokčejn ispisan u Crystal jeziku. SushiChain koristi svoj blokčejn sa konceptima Bitcoina i Ethereuma.

Šta je ideja?

Ideja samog SushiChaina jeste zasnovana na ideji da će budućnost biti stvorena od mnoštva malih blokčejna, sa decentralizacijom, umjesto par velikih blokčejna. Ovakav pristup daje jasan uvid u rješenje postojećih problema unutar samog blokčejna, te različitost unutar samog decentraliziranog sektora.

Šta je osnova SushiChaina?

Ono što su najveće prednosti SushiChaina naspram drugih jeste:

a) CPU majning

Sa jednakim pristupom svima, SushiChain je kreirao isključivo CPU rudarenje što omogućava pristup svima, ne samo korisnicima sa skupocjenom opremom.

Svako sa klasičnim harverom može da učestvuje!

b) Princip decentralizacije

c) Adresa na “ljudskom jeziku”

Postoji mogućnost da se kreira unikatna adresa koja posjeduje karakteristike ljudskog govora, te samim time se olakšava upotreba istog.

Osnovna platforma

Developerski portal je osnovni ulaz u SushiChain za ljude koji žele graditi decentralizirane aplikacije.

Platforma se trenutno sastoji od:

dApp prodavnica

Prodavnica decentraliziranih aplikacija koja nudi nove decentralizirane aplikacije (dApps) za ljude koji žele graditi unutar platforme.

Integrisani novčanik i chat

Integrisani novčanik i chat koji ima funkcionalnost novčanika u sklopu pregleda balansa računa i slanja transakcija.

Integracija društvenih mreža

Integracija društvenih mreža koji mogu imati ulogu, nešto restriktivniju, kao novčanik.

Crypto mjenjačnica

Do 2020. će biti izrađena kripto-mjenjačnica koja ima ideju razmjene tokena nazvanih SUSHI. U kasnijoj fazi, više funkcionalnosti će biti dodano.

Pay-hub

Ovaj oblik huba za plaćanje će dozvoliti decentraliziranim aplikacijama da kreiraju svoje markete, te koriste SUSHI token za razmjenu i kupovinu.

Planirane Decentralizirane Aplikacije

SushiChain će u skorijoj budućnosti kreirati svoje decentralizirane aplikacije koje će biti pokrenute na SushiChainu. Prva decentralizirana aplikacija jeste online takmičarska igra kartama nazvana “Guardians of Axum” (www.guardiansofaxum.com).

Više informacija na:

1 Like