Crypto.ba

RXC Rudnik

Ukoliko ste imali problema sa konektovanjem na rudnik, podigli smo još jedan sekundarni u slučaju da ovaj ne bude offline.

Prvi pool
http://rxcpool.crypto.ba

Drugi pool
http://2rxcpool.crypto.ba:1984 (ovaj port sluzi samo kako bi otvorili web pristup do rudnika)

Have fun :wink:

1 Like

Crypto.ba © est. 2017 United Fintech Freaks - UFF