RXC Rudnik

Ukoliko ste imali problema sa konektovanjem na rudnik, podigli smo još jedan sekundarni u slučaju da ovaj ne bude offline.

Prvi pool
http://rxcpool.crypto.ba

Drugi pool
http://2rxcpool.crypto.ba:1984 (ovaj port sluzi samo kako bi otvorili web pristup do rudnika)

Have fun :wink:

1 Like

Trenutno nam je diff nizak tako da ako neko želi rudariti RXC sa CPU, feel free to join :slight_smile:

CPU miner možete preuzeti

Zatim editujte BAT file “RUN-TimeTravel” tako da sadržaj bude sljedeći

cpuminer-gw64-corei7 -a x11 -o stratum+tcp://rxcpool.crypto.ba:3008 -u RHUcWfQWcUzAnjpuRZndzQS8BZ4zQrE7pq -p c=MAC

Editujete sljedeće stavke

-a x11 (mjenjate na X11 algoritam)
-o -o stratum+tcp://rxcpool.crypto.ba:3008 (adresa rudnika i port)
-u RHUcWfQWcUzAnjpuRZndzQS8BZ4zQrE7pq (vaša RXC adresa)

Pratite DIFF na
http://explorer.crypto.ba:3001/
:slight_smile:

RXC rudnik i za svjetsko tržište.

Neki rudari koji su bili daleko od nas, geografski, imali su problema sa velikom latencijom konekcije do naših rudnika.

Tako da od sada u mogućnosti su da kopaju sa jako malim “ping”

Solidan hashrate…

Savjetujem da ne rudarite sa CPU ili GPU, već samo sa ASIC uređajem ukoliko imate isti.

Drugi način je da “iznajmite” hashrate.