Crypto.ba

RXC Rudnik

Ukoliko ste imali problema sa konektovanjem na rudnik, podigli smo još jedan sekundarni u slučaju da ovaj ne bude offline.

Prvi pool
http://rxcpool.crypto.ba

Drugi pool
http://2rxcpool.crypto.ba:1984 (ovaj port sluzi samo kako bi otvorili web pristup do rudnika)

Have fun :wink:

1 Like

Trenutno nam je diff nizak tako da ako neko želi rudariti RXC sa CPU, feel free to join :slight_smile:

CPU miner možete preuzeti

Zatim editujte BAT file “RUN-TimeTravel” tako da sadržaj bude sljedeći

cpuminer-gw64-corei7 -a x11 -o stratum+tcp://rxcpool.crypto.ba:3008 -u RHUcWfQWcUzAnjpuRZndzQS8BZ4zQrE7pq -p c=MAC

Editujete sljedeće stavke

-a x11 (mjenjate na X11 algoritam)
-o -o stratum+tcp://rxcpool.crypto.ba:3008 (adresa rudnika i port)
-u RHUcWfQWcUzAnjpuRZndzQS8BZ4zQrE7pq (vaša RXC adresa)

Pratite DIFF na
http://explorer.crypto.ba:3001/
:slight_smile:

RXC rudnik i za svjetsko tržište.

Neki rudari koji su bili daleko od nas, geografski, imali su problema sa velikom latencijom konekcije do naših rudnika.

Tako da od sada u mogućnosti su da kopaju sa jako malim “ping”

Crypto.ba © est. 2017 United Fintech Freaks - UFF