RXC Masternodes

U ovoj temi ćemo postati detalje oko Masternodova i njihovu funkciju, koga interesuje nek pita :slight_smile:

Trenutno brojimo 36. masternodova što je jako dobro za samu RXC mrežu, jer jedna stvar je bitna, ako nema nodova, nema mreže, nema ničega.

Trenutno ovih 36. masternodova u sebi ima 36.000 RXC zaključano kao kolateral koji nije u opticaju.

Sve dok i jedan NODE je živ, mreža je živa.

2 Likes