Ruski Sberbank: Blocklanac (Blockchain) tehnologija će biti komercijalna u 2019. godini

Izjava dobro poznatog advokata, i generalnog direktora Sberbank, Herman Gref, da će komercijalne aplikacije Blockchain tehnologije u Rusiji komercijalno zaživiti kroz dvije do dvije i pol godine, što pokazuje da smo trenutno u mladim danima Blockchain tehnologije i Bitcoina.


Prema regionalnim novinama Prime, generalni direktor Ruske najveće banke izjavljuje da će se takvo nešto zasigurno desiti.

Ruski ministar Igor Shuvalov izjavljuje da je Blockchain tehnologija ogroman skok prema svim industrijama.

Izjavljuje “Možda smo previše optimistični, ali za dvije do dvije i po godine je na vidiku komercijalizacija Blockchain tehnologije”