Rasprostranjenost Bitcoin nodova

Kao što vidimo na slici, najviše Bitcoin nodova dolazi sa TOR mreže, što će većina ljudi označiti kao negativnu stvar, ali se ne bi složio sa tim.

Najviše Bitcoin nodova dolazi sa TOR mreže, a poslije toga sa Hetzner data centra, jer su im VPS najjeftiniji, plus imaju sistem dinamičnog diska, jer je za Bitcoin node potrebno preko 200GB prostora.

Informacije možete provjeriti direktno na

Ili još bolje, globalna mapa nodova

Kao što se vidi, iz BIH postoje dva Bitcoin node-a

1 Like