Prty BG Historija

1 Like

Živ je Moskri, umro nije,
Dok je gudre i murije!

:stuck_out_tongue:

To sista’

Malo ko zna tacnu historiju PRTY BG-a :slight_smile:

1 Like

Ola sinjor

Nije lako

2 Likes