Prty BG Historija


#1

#2

Živ je Moskri, umro nije,
Dok je gudre i murije!

:stuck_out_tongue:


#3

To sista’

Malo ko zna tacnu historiju PRTY BG-a :slight_smile:


#4

Ola sinjor

Nije lako