Prodajem 1 ETH

Prodajem 1 ETH po trzisnoj cijeni u trenutku razmjene, za gotovinu ili uplatom na bankovni racun.

1 Like

sačekaj još malo :wink: