Crypto.ba

Premier liga privatnih altcoina

Ideja koju sam naletio na twitteru, privacy altcoini u grupama kao u fudbalu, gdje se nakon glasanja odlučuju pobjednici u grupama.

Glasajte za privacy altcoin za koji smatrate da ima najveći potencijal

Prvo kolo, grupa A

Prvo kolo, grupa B

Prvo kolo, grupa C

Prvo kolo, grupa D

Prvo kolo, grupa E

Prvo kolo, grupa F

Prvo kolo, grupa G

Prvo kolo, grupa H

Prvo kolo, grupa I

Prvo kolo, grupa J

Prvo kolo, grupa K

Prvo kolo, grupa M

Kompletne grupe prvog kola možete provjeriti na

Crypto.ba © est. 2017 United Fintech Freaks - UFF