Premier liga privatnih altcoina

Ideja koju sam naletio na twitteru, privacy altcoini u grupama kao u fudbalu, gdje se nakon glasanja odlučuju pobjednici u grupama.

Glasajte za privacy altcoin za koji smatrate da ima najveći potencijal

Prvo kolo, grupa A
https://twitter.com/crypto_loverman/status/1300707804869726208

Prvo kolo, grupa B
https://twitter.com/crypto_loverman/status/1300709094320373761

Prvo kolo, grupa C
https://twitter.com/crypto_loverman/status/1300710027217571840

Prvo kolo, grupa D
https://twitter.com/crypto_loverman/status/1300710953743454209

Prvo kolo, grupa E
https://twitter.com/crypto_loverman/status/1300712036545040386

Prvo kolo, grupa F
https://twitter.com/crypto_loverman/status/1300713669890912258

Prvo kolo, grupa G
https://twitter.com/crypto_loverman/status/1300714622698369024

Prvo kolo, grupa H
https://twitter.com/crypto_loverman/status/1300715393846304769

Prvo kolo, grupa I
https://twitter.com/crypto_loverman/status/1300716426957905920

Prvo kolo, grupa J
https://twitter.com/crypto_loverman/status/1300717831848423425

Prvo kolo, grupa K
https://twitter.com/crypto_loverman/status/1300719220779626496

Prvo kolo, grupa M
https://twitter.com/crypto_loverman/status/1300720774018465802

Kompletne grupe prvog kola možete provjeriti na
https://twitter.com/crypto_loverman/status/1300693598242058240