Crypto.ba

Oprez investitorima PolyNetwork-a

PolyNetwork u problemima, rekordnih krađa od 600,3 miliona dolara.

ž

Protokol PolyNetwork danas je pretrpio eksploataciju. Napadač je uspio uzeti najmanje 600,3 miliona dolara ukradenih sredstava.

Damn…

Izvor

Polovina vraćena.

Crypto.ba © est. 2017 United Fintech Freaks - UFF