OpenAI API

Ovo ako se ispostavi da radi, 80% sadašnjih developera može se spakovati i tražiti drugu profesiju.

U pitanju je AI algoritam uz pomoć kojeg možete “kodirati” a da ne znate programski jezik uopšte.

Kreiranje web stranice bukvalno znači, želim stranicu sličnu ovoj, želim te boje i taj font…

Nakon čega AI sam krene kodirati sve, na vama je samo da čekate da završi kako bi uradili manje ispravke na kodu.

Pored “kodiranja” ovaj AI vam nudi bezbrojne mogućnosti automatizacije.

Sistem je trenutno u beta fazi, te sami pristup prema openAI je otvoren za beta testere, za koje je potrebna prijava te “nada” da će vas pustiti kao prve beta testere.

Ovo je toliko groundbreaking da se ne može ignorisati