"Ocijeni vozača BiH" mobile app

Predstavljamo vam mobilnu aplikaciju “Ocijeni vozača BiH” za Android operativne sisteme.

Verzija 0.1

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tonidev.ocjeni

1 Like

Uradili smo i web verziju, dok ne pustimo iOS, uglavnom se vežu na istu bazu.

posjetite

https://tablice.crypto.ba

PRAVNA NAPOMENA: mobilna aplikacija, kao i web aplikacija ne sadrži nikakve privatne podatke vozača, već samo onu javnu a to je broj tablice, na koju se kače neprovjereni, nepouzdani i u većini slučajeva KOMIČNI komentari. Ni u kom slučaju se broj tablice, koji je javan, ne povezuje sa imenom i prezimenom vozača, kao ni sa bilo kojom privatnom informacijom pojedinca/vozača.