Crypto.ba

Novi zakon o infrastrukturi u USA koji se tice i kriptovaluta

Danas se glasa za novi zakon u USA, u okviru kojeg su kriptovalute zesce pod udarom. Pod udarom su majneri, full node operatori i mijenjacnice. Planiraju zesce oporezivanje kriptovaluta, kao i nadzor nad svim transakcijama vecim od 10000$.

Vise o tome procitajte na:

1 Like

Vidio sam negdje jedna od tačaka ovog Zakona preskače POW kripto valute :smiley:

Zanimljiv rasplet, Proof of Work rulez

Crypto.ba © est. 2017 United Fintech Freaks - UFF