MVRV Ratio

Čitao sam ovih dana dosta o MVRV i moram priznati da daje odlične signale za kupovinu/prodaju BTC u prethodnom periodu. Naročito koristan za ljude koji trguju u dužim vremenskim intervalima. MVRV se računa na sljedeći način MVRV= MV/RV , gdje je MV tržišna vrijednost, a RV realizovana vrijednost.
MV je tržišna kapitalizacija BTC = broj BTC u cirkulaciji x trenutna tržišna vrijednost u USD;
RV umjesto da sve BTC množi po tržišnoj vrijednosti, uzima BTC UTXO i množi sa cijenama u dolarima kada je UTXO pokrenut - sumirana tržišna vrijednost BTC kada su posljednji put pokrenuti na blockchain-u. Više o UTXO na linku https://hedgetrade.com/what-is-unspent-transaction-output/ Ono što je cilj je da se iz tržišne vrijednosti isključe izgubljeni BTC i BTC koji su statični da se množe po starim cijenama, a ne trenutnim (u vlasništvu “hodlera”).
Ideja koja je iza ovog racija je da se mjeri koliko je svaki vlasnik platio svoje BTC i da se poredi sa trenutnom cijenom BTC-a. Ako je racio iznad 1 “prosječan” vlasnik BTC će zaraditi ako proda BTC. Ako je racio ispod 1 “prosječan” vlasnik BTC je biti u gubitku ako proda BTC. Što je vrijednost racija viša to će biti veći pritisak na prodaji. Nekom analizom istorijskih podataka je zaključeno da su se najbolji rezultati postizali kada se BTC prodavao iznad 3,7, a BTC kupovao kada je racio padao ispod 1.
Trenutna vrijednost MVRV racija je 2,2 tako da smo bliže zoni prodaje. Na ovom linku imate pregled kretanja ovog racija kroz istoriju i trenutne vrijednosti Bitcoin MVRV Ratio : Woobull Charts Meni se čini da je najbolji period za izlazak kada je racio preko 4. U biti što je racio viši, to je euforija na tržištu veća i prinos prosječnog investitora u BTC veći.

1 Like