Moćni alati za web developere

CSS okvir u uslužnom programu opremljen klasama poput flex, pt-4, text-center i rotate-90 koje se mogu sastaviti za izradu bilo kojeg dizajna, direktno u vašem markup-u.

https://tailwindcss.com/

1 Like

Laravel Boilerplate vam pruža ogroman početak u bilo kojoj veličini web aplikacije. Van kutije ima funkcije poput pozadine izgrađene na CoreUI -ju sa Spatie/Permission autorizacijom. Ima prednju skelu izgrađenu na Bootstrapu 4.

Druge značajke, kao što su provjera autentičnosti u dva faktora, upravljanje korisnicima/ulogama, tablice za pretraživanje/sortiranje izgrađene na mom dodatku za tablice Laravel Livewire, lažno predstavljanje korisnika, podrška za vremensku zonu, višejezična podrška sa 20+ ugrađenih jezika, demo način rada i još mnogo toga.

https://laravel-boilerplate.com/

1 Like

Ovo mi jako lici na Bootstrap 5… :smiley:

1 Like

Upravu si def, zasniva se na bootstrap pristupu.

1 Like

Crypto.ba © est. 2017 United Fintech Freaks - UFF