Lootpix Anonymity System želi biti mnogo sigurnija alternativa TOR-u

Loopix je nova anonimna mreža uspostavljena od strane istraživača sa Univeritetskog koledža u Londonu (UCL) koji su spojili dobre dijelove prošlih sistema i nove improvizacije i nadogradnje sigurnosti.

Loopix i TOr su bazirani na konceptu kombinovanih mreža sa svrhom provajdiranja načina za slanje anonimnih poruka preko kompleksne mreže.
Način na koji TOR to postiže jeste Onion-Routing Protocol, a sa druge strane Loopix koristi klasično bazirani sistem arhitekture za komunikacije kombinovane sa Poisson mixing koji dodaje random time delays za svaku poruku.
Krajnji rezultat je anonimna mreža koja je veoma sigurna, ali i popravlja mnoge stvari koje klasično bazirane arhitekture komuniciranja nemaju.

Izvor: The Loopix Anonymity System Wants to Be a More Secure Alternative to Tor

5 Likes

Ionako je vrijeme da se TOR sklone, previše nelogičnosti na tako “sigurnoj” mreži :slight_smile:

2 Likes

https://www.deepdotweb.com/2017/10/02/loopix-new-anonymization-service/

USENIX Security '17 - The Loopix Anonymity System video:

3 Likes