Crypto.ba

Lil Bubble - Never Ever (selling back to tether)

Never selling back to tether :slight_smile:

Pošto mi neki nisu vjerovali da sam stvarno u kontaktu sa Lil Bubble, evo jedan mali dokaz koji će vas uvjeriti da je u i pitanju legit stvar.

image

Crypto.ba © est. 2017 United Fintech Freaks - UFF