Kriptovalute u poslovanju i pravne posljedice

Nije mi cilj započeti diskusiju o bosanskohercegovačkom pravnom sistemu i društvenom poretku.

Bosanskohercegovačko zakonodavstvo, a samim tim i šire društvo ne poznaje kategoriju kriptovalute, stoga vam želim skrenuti pažnju na presudu Europskog suda C-264/14 u slučaju Skatteverket v David Hedqvist a vezano za status virtualnih valuta unutar Europske Unije, više detalja na Curia EU.

Također pogledajte i Pravna strana Bitkoina u Srbiji.

Siguran sam da nije pogrešan trenutak u skorije vrijeme pokušati pokrenuti inicijativu za uvođenja pojma kriptovalute u zakonski okvir. Jedno vrijeme sam vjerovao da će to biti teško sa Bitcoinom, e kad sam prokužio Ethereum tek tad sam shvatio kako će to tek biti teško, u biti onda sam se pitao i ima li smisla, jer možeš komotno komplet zakonodavstvo prebaciti na chain, što će se samo po sebi desiti u bliskoj budućnosti.

Ono što stvara značajno ograničenje da kriptovalute zažive u Bosni i Hercegovini je obaveza obračuna PDV-a na njihov promet, gdje se one tretiraju kao uobičajena vrsta robe ili usluge, što nikako nije slučaj, kriptovalute po svojoj prirodu jesu vrste dobara, tj. nositelji vrijednosti, ali ta vrijednost proizilazi iz njihove ograničene ponude i potražnje za onim što je njihova namjena, pa stoga imaju i upotrebu kao sredstva razmjene da bi se zadovoljila ta razlika između ponude valute i korisnosti njene namjene, koja se može iskazati kao utili koje onaj ko posjeduje valutu dobije zauzvrat tokom transakcije, druge dvije funkcije novca slijede iz prve dvije. Ono što je ovdje konkretan problem je da ne postoji mehanizam da sam poduzetnik inicira izmjenu Zakona o porezu na dodanu vrijednost, može jedino za svoj konkretan pravni subjekt koji podnosi u biti neku vrstu molbe da se to njemu odobri, sa detaljnim obrazloženjem kako to sve radi, kao što je opisano u slučaju gore navedene presude, i na kraju će Uprava taj pravni subjekt najvjerovatnije odbiti, ali poenta je da on njih onda može tužiti i pozvati se na ovu presudu, a naš ZPDV doslovno gotov prepisan iz EU, i onda uz malo pritiska oni usvoje navedeno tumačenje (sličan slučaj bio je sa prepaid karticama, pogledajte na stranici UINO) i tek tad bi se BiH istinski otvorila prava mogućnost za razvoj savremenog poduzetništva na chainu i učešće u digitalnoj ekonomiji.

TL;DR Trebamo osloboditi kriptovalute PDV-a u BiH kao u EU.

3 Likes