Kripto riječnik za početnike

Za sve one koji još nisu upratili neke od “slengova” u kripto svijetu!

Address
Svaka kripto valuta ima jedinstvenu adresu koja identifikuje mjesto na blokchainu. To je ova adresa, ova lokacija, na kojoj se čuvaju podaci o vlasništvu coina i gde se registruju sve promjene kada se njima trguje. Ove adrese se razlikuju po izgledu između kriptovaluta, ali obično sadrže niz duži od 30 znakova.

AirDrop
Ovo je marketinška kampanja koja se odnosi na ubrzanu distribuciju kripto valute kroz populaciju ljudi. Obično se to dešava kada tvorac kriptovalute svoj novac dodjeli trgovcima sa niskim rangom ili postojećim članovima zajednice kako bi izgradio njihovu upotrebu i popularnost. Obično se poklanjaju besplatno ili u zamenu za jednostavne zadatke poput dijeljenja vijesti o coinu.

Algoritam
Matematička uputstva kodirana i implementirana od strane računarskog softvera kako bi se postigao željeni ishod.

All Time High (ATH)
Najviša cijena koju je ikada postigla data kripto valuta.

All Time Low (ATL)
Najniža cijena koju je ikada postigla data kripto valuta.

Altcoins
Bitcoin je bila prva i najuspešnijaje od svih kriptovaluta. Svi ostali coini su grupisani u kategoriju altcoini (u narodu poznatije kao shitcoins). Na primjer, Ethereum je altcoin, kao i ostali.

Anty Money Laundering (AML)
Sistem za sprečavanje pranja novca kojeg koriste sve regulisane mjenjačnice. Ovo je skup međunarodnih zakona koji se nadaju da će sprečiti kriminalne organizacije ili pojedince da peru novac putem kripto valuta u gotovinu iz stvarnog sveta.

ASIC
Skraćenica za Application Specific Integrated Circuit

Application Specific Integrated Circuit
Komad računarskog hardvera, sličan grafičkoj kartici ili procesoru, koji je posebno dizajniran za kopanje kripto valute. Oni su napravljeni posebno za efikasno rešavanje problema sa heširanjem.

Arbitraža
Postoji više razmjena u bilo kom trenutku koje trguju istom kripto valutom i to mogu učiniti po različitim stopama. Arbitraža je čin kupovine sa jedne menjačnice, a zatim prodaja na sljedećoj menjačniciako između njih postoji marža koja je profitabilna.

Atomic Swap
Način da se ljudima dozvoli da direktno i isplativo razmenjuju jednu vrstu kripto valute za drugu, po trenutnim cijenama, bez potrebe za kupovinom ili prodajom.

Bag/Bagholder
Ako imate veliku količinu jedinica u određenoj kripto valuti, onda imate punu “torbu” punu tih coina.

Bear/Bearish
Ciklus u kojem kripto valutaima negativno kretanje cena.

Bear Trap
Ovo je trik koji igra grupa trgovaca čiji je cilj manipulacija cenom kripto valute. Zamku za medvede postavlja ova grupa koja istovremeno prodaje svoju kripto valutu, što blefira tržište misleći da dolazi do pada. Kao rezultat toga, drugi trgovci prodaju svoju imovinu, dalje snižavajući cenu. Oni koji postave zamku, oslobađaju je, otkupljujući svoju imovinu koja je sada po nižoj ceni. Ukupna cena se tada oporavlja, što im omogućava da ostvare profit.

Bitcoin
Prva kripto valuta. Nju je 2008. stvorio pojedinac ili grupa pojedinaca koji su djelovali pod imenom Satoshi Nakamoto. To je trebalo da bude peer topeer, decentralizovani elektronski sistem gotovine.

Blok
Blockchain čine blokovi. Svaki blok sadrži istorijsku bazu podataka svih izvršenih transakcija kripto valute dok se blok ne popuni. To je trajni zapis, poput vreće podataka koja se može otvoriti i pregledati u bilo kom trenutku.

Block Explorer
Online alat za istraživanje blokchain-a kripto valute, gde možete gledati i pratiti, uživo, sve transakcije koje se dešavaju na blockchain-u. Istraživači blokova mogu poslužiti kao blockchain analiza i pružiti informacije kao što su ukupna brzina heširanja mreže, ponuda kovanica, rast transakcija itd.

Visina bloka
Odnosi se na broj blokova povezanih u lancu blokova. Na primjer, visina 0 bila bi prvi blok, koji se naziva i blok geneze (genesis blok)

Block Reward(Nagrada)
Oblik podsticaja za rudara koji uspešno izračuna heš (verifikaciju) u bloku. Verifikacija transakcija na blok lancu generiše novecoineu procesu, a rudar se nagrađuje njihovim dijelom.

Blockchain
Blockchain je digitalna knjiga svih transakcija ikada izvršenih u određenoj kripto valuti. Sastoji se od pojedinačnih blokova (vidi definiciju gore) koji su povezani lancima kriptografskog potpisa. Svaki put kada se dostigne kapacitet bloka, u lanac se dodaje novi blok. Blok lanac se više puta kopira i čuva na hiljadama računara širom svijeta i uvek se mora podudarati sa svakom kopijom. Kako na jednom mestu nema glavne kopije, smatra se decentralizovanom.

BTFD
Skraćenica za‘‘Buy the fu*king dip’’

Bull/Bullish
Kada cijena kriptovalute ima pozitivno kretanje cijena.

Babysitting
Vau, sigurno ste neko vrijeme čuvali taj “order”. To znači da već duže vrijeme imate izgubljeni order, nadajući se da će se cijena povećati dovoljno da možete izaći iz sa na nuli.

… To be continued :smiley:

1 Like

Idemo nastavit :slightly_smiling_face:

Burned/Spaljeno
Ako je coin u bilo kojoj određenoj kripto valuti postao nepotrošiv, kaže se da je spaljen.

Buy the fu*king dip
Manje slana fraza koja se koristi kada (s oduševljenjem) govorite nekome da je valuta pala na nisku vrijednost i treba ju kupiti.

Buy Wall
Postavljanje velikog graničnog nalog za kupovinu kada kripto valuta dostigne određenu vrijednost, znači da je postavljen zid za kupovinu. To može spriječiti da kripto valuta padne ispod te vrijednosti, jer će potražnja vjerovatno nadmašiti ponudu kada se izvrši nalog.

Central Ledger
Kada pojedinačni entitet ima kontrolu nad svim financijskim evidencijama, to se smatra centralnom knjigom. Tako posluju banke.

Chain Linking
Svaka kripto valuta ima svoj blok lanac - digitalnu knjigu koja čuva sve zapise o transakcijama. Povezivanje lanca je proces koji se javlja ako prenesete jednu kripto valutu u drugu. To zahtjeva da se transakcija evidentira u dva odvojena blok lanca, tako da se moraju povezati kako bi postigli cilj.

Cipher
Ime dato algoritmu koji šifrira i dešifrira informacije.

Cold storage
Drugi izraz koji se koristi za hardware novčanik.

Confirmed (potvrđeno)
Kada je transakcija potvrđena, to znači da ju je mreža odobrila i trajno dodala u blockchain.

Consortium blockchain
Blockchain u privatnom vlasništvu i pod upravom, ali javno transparentan.

DAO
Skraćenica za "Decentralizirana autonomna organizacija’’.

dApp
Skraćenica za "decentraliziranu aplikaciju“

Decentralizirana aplikacija
Računarski program koji koristi blockchain za skladištenje podataka, pokreće se autonomno, ne kontrolira se ili ne upravlja iz jednog entiteta, otvoren je izvor i njegovu upotrebu podstiče nagradom od naknada ili tokena.

Decentralizirana autonomna organizacija
Odnosi se na organizacije kojima upravlja aplikacija (računarski program), a ne na direktan ljudski unos. Kontrola ove aplikacije daje se svima, a ne jednom centralnom entitetu.

Decryption (Dešifriranje)
Pretvaranje šifriranog teksta šifre u običan tekst.

Deflacija
Kada se potražnja za određenom kriptovalutom
smanji, obarajući cijenu njene ekonomije.

Digitalna Roba (Digital Commodity)
Nematerijalno, teško dostupno sredstvo koje se prenosi elektronskim putem i
ima određenu vrijednost.

Digitalna valuta (Digital Currency)
Još jedan izraz za digitalnu robu.

Digitalni potpis (Digital Signature)
Koristi se za potvrdu autentičnosti dokumenta koji se prenosi elektronskim putem. Obično se pojavljuju kao kod generiran enkripcijom javnog ključa.

Distributed Ledger
Knjiga koja se čuva na više lokacija, tako da više unosa može da pristupi i proveri bilo koji unos. U kriptovaluti, ovo se odnosi na blok-lanac koji se drži na
više čvorova na mreži, a svi oni se istovremeno provjeravaju.

Dupli trošak (Double Spend)
To se dešava kada neko pokuša istovremeno da pošalje kripto valutu u dva različita
novčanika ili lokacije.

Dump
Termin koji se koristi za opisivanje prodaje sve (ili puno) vaše kripto valute.

Dumping
Kada mnogi ljudi odbace odjednom, što uzrokuje naglo kretanje prema dole u cijeni kripto valute.

Transakcije prašine (Dust Transaction)
Ponekad će ljudi izgledati da usporavaju mrežu namjerno je preplavljujući manjim transakcijama koje su nevjerovatno male. Ove malene količine nazivaju se transakcijama prašine.

DYOR
Skraćenica za ’’Do your own research’’(Istraži sam).

Enkripcija
Pretvaranje razumljivog teksta u šifrirani radi očuvanja podataka koristeći algoritamski pristup.

ERC
Označava „Ethereum zahtjev za komentare“ i predstavlja zbroj predloženih poboljšanja sistema Ethereum.

ERC20
Standard koji ispunjava svaki Ethereum token. On definira način ponašanja svakog tokena tako da su transakcije predvidljive. Druge kripto valute također koriste ERC-20 standard.

Ethereum
Jedna od tri najbolje kripto valute na svetu na osnovu svoje tržišne kapitalizacije. Unatoč tome što je otvoren izvor i zasnovan je na blockchain tehnologiji, razlikuje se od bitcoina na dva ključna načina: omogućava programerima da kreiraju dApps i također pišu pametne ugovore.

Ethereum virtualna mašina
Virtualna mašina, koja efektivno sjedi u oblaku, koja je Turingova kompletna i koristi se od svih čvorova na mreži tijekom potvrda blok lanca. Omogućava onima na čvoru da izvršavaju nasumični EVM bajt kod, koji je dio Ethereum protokola.

EVM
Označava virtualnu mašinu Ethereum.

Exchange
Platforma preko koje se kripto valute međusobno razmjenjuju, sa fiat valutama i između entiteta. Razmjene mogu da variraju u velikoj mjeri u konverzijama
valuta koje omogućavaju i njihovoj strukturi naknada.

To be continued…

1 Like

F
FA
Skraćenica za ’’Fundamentalna analiza’’.

Fundamentalna analiza
Metoda pomoću koje možete pripisati vrednost coinu gledajući slične ekonomske i finansijske faktore i istražujući osnovne motive stvaralaca i mišljenje tržišta.

Faucet (Slavina)
Ako pronađete veb lokaciju koja vam nudi besplatnu kripto valutu za povezivanje sa njima, to se naziva slavina. Većina njih su prevare.

Fiat
Ako pronađete web lokaciju koja vam nudi besplatnu kripto valutu za povezivanje sa njima, to se naziva slavina. Većina njih su prevare.

FOMO
Skraćenica za „fear of missing out“(strah od propuštanja).

Fork
Kada se kreira nova verzija blockchain-a, što rezultira dvema verzijama blockchain-a koje se pokreću jedna pored druge, to se naziva viljuškom. Kako se jedan blockchain razdvaja na dva, obojica će raditi na istoj mreži. Viljuške su kategorisane u dve kategorije: meke ili tvrde (hard fork/soft fork).

Frictionless
Ako nema transakcionih troškova i nema ograničenja za trgovanje, sistem se smatra bez trenja.

FUD
Skraćenica za „fear, uncertainty and doubt“ (strah, neizvesnost i sumnja).

Full Node
Neki čvorovi preuzimaju čitavu istoriju bloklanca kako bi u potpunosti primenili njegova pravila. Kako u potpunosti sprovode pravila, smatraju se punim čvorom.

Futures Contract
Ovo je unapred odobreni ugovor između dva entiteta za ispunjenje transakcije kada vrednost kripto valute dostigne određenu cenu. Razlikuje se od ograničenog naloga po tome što su kupac i prodavac već nominovani i vezani. Budući ugovor postaje relevantan kada kupac želi da odustane, a prodavac dugo da iskoristi sredstvo.

G

Gas
Gas je merenje dato operaciji u mreži Ethereum koja se odnosi na računsku snagu potrebnu za njeno dovršavanje. To merenje odnosi se na naknadu koja se nudi rudarima koji obrađuju tu transakciju. Ostale operacije imaju male troškove od 3 do 10 gasa, ali kompletna transakcija košta 21.000 gasa.

Gas Limit
Kada korisnici izvrše transakciju na mreži Ethereum, postave ograničenje gasa, što je najviše to su spremni da plate kao naknadu za tu transakciju. Ako će transakcija koštati više benzina od ponuđenog, transakcija neće proći. Ako košta manje, razlika će biti vraćena.

Gas Price
Iznos koji ste spremni platiti za transakciju na mreži Ethereum. Ako želite da rudari brzo brade vašu transakciju, trebali biste ponuditi veću cenu. Cene gasa su obično izražene u gvei.

Genesis Block
Prvi “0” ili prvih nekoliko blokova blockchaina.

Group Mining
Drugi izraz koji se koristi za opisivanje majnerskog pool-a .

GWEI
Naziv koji se koristi za definisanje troškova gasa. Na primer, postavite cenu gasa od 20.000 Gwei.

1 Like

H

Halving
Svaki put kada rudari odobre transakcije na bitcoin bloku, zarađuju bitcoine. Kako se svaki blok na lancu blokova puni transakcijama, određena količina bitcoina ulazi na tržište. Međutim, broj bitcoina koji će ikada biti stvoren je konačan, zaključan na 21 milion. Da bi se osiguralo da se zadrži ovaj limit, količina bitcoina koju rudari zarade za punjenje jednog bloka prepolovljuje se po završetku tog bloka. To se zove prepolovljenje. Do 2140. godine svih 21 miliona bitcoina biti će u opticaju.

Hard Cap
Tijekom ICO-a, kreator može postaviti tvrdu kapu. To je maksimalan iznos koji je planirao da prikupi i zbog toga će prestati da nudi kovanice na ovoj cifri.

Hard Fork
Fork u blockchainu koja konvertira transakcije prethodno označene kao nevaljane u važeće, i obrnuto. Da bi ovaj fork radio, svi čvorovi na mreži moraju se nadograditi na najnoviji protokol.

Hardware Wallet
Fizički wallet, sličan USB sticku, koji čuva kripto valutu u šifriranom obliku. Smatra se najsigurnijim načinom držanja kripto valute.

Hash
Skraćenica za kriptografsku hash funkciju.

Hash Rate
Mjerenje performansi koje otkriva koliko hashiranja u sekundi može da proizvede vaš računar. Svako hashiranje je pokušaj pronalaska bloka stvaranjem jedinstvenog kandidata za blok i testiranjem na mreži.

Hashing Power
Brzina hashiranja računara, mjerena u kH / s, MH / s, GH / s, TH / s, PH / s ili EH / s, u ovisnosti od proizvedenih hashiranja u sekundi. 1.000 kH / s = 1 MH / s, 1.000 MH / s = 1 GH / s i tako dalje.

HODL
Skraćenica za „hold on for dear life“(drži se dragog života).

I

ICO
Skraćenica za „ initial coin offering“(početna ponuda coina).

Initial Coin Offering
Da bi prikupio sredstva, tvorac kriptovalute će staviti početnu seriju svojih kovanica na otkup. Ovo je početna ponuda novčića.

Immutable
Nije podložan bilo kakvim prepirkama, promjenama, manipulacijama ili uređivanjima nakon prvobitnog stvaranja. Način na koji su današnje strukture podataka formatirane kako bi funkcionirale je u onome što je poznato kao CRUD - Stvaranje, čitanje, ažuriranje, brisanje formata. - BlockChain struktura podataka dala nam je format podataka koji je samo CR (Create - Read).

Inflacija
Povećanje nivoa cijene robe u odnosu na njen ekonomski položaj. Na primjer: ako su svi proizvodi u lokalnoj delikatesi porasli za 20% (mlijeko sa 2,40,40, jaja sa 1,20,20, kruh 1,50-1,80), to je vjerovatno predstavljanje da su robe ostale stabilne i da valuta pati amortizacija.

Inputs
Referenca na izlaze u transakciji koji kada se zbroje odražavaju preostali potrošeni saldo korelacijske adrese.

J

JOMO
Skraćenica za „Joy of missing out“(radost propuštanja).

K

KYC
Skraćenica za „ know your customer “(znajte svog kupca), koja se odnosi na obavezu financijske institucije da verificira identitet klijenta u skladu sa zakonima o BPPN.

L

LAMBO
Skraćenica za Lamborghini, što je način na koji bi se neko mogao pozvati na sebe ako se brzo obogati. Ideja je da dolazi toliko novca da će otići da kupe egzotični automobil.

Ledger
Evidencija financijskih transakcija. Ledger se ne može promijeniti, ona se može dodati samo uz nove transakcije.

Leverage
Zajam vrste koji broker nudi na burzi tokom trgovine maržom.

Lightning Network
Peer-to-peer sistem za mikroplaćanja u kriptovalutama koji je usredsređen na trenutna plaćanja sa malim kašnjenjem. Obično su jeftini, skalabilni i mogu raditi u lancima, a transakcije mogu biti javne ili privatne.

Limit Orderi
Ako postavite pravilo po kojem se kriptovaluta prodaje ili kupuje po određenoj cijeni, postavljate ograničen nalog. Kada trgovci daju nalog za kupovinu ili prodaju, sistem traži ove ograničene naloge.

Liquidity
Likvidnost kriptovalute se definira koliko se lako može kupiti i prodati bez utjecaja na ukupnu tržišnu cijenu.

Locktime
Ako zahtjev za transakciju dolazi sa pravilom koje odlaže kada se može obraditi do određenog vremena ili određenog bloka na lancu blokova, to se naziva vremenom zaključavanja.

Long
Kada namjeravate da uzmete veliku količinu kriptovalute i napravite zalihe sa očekivanjem da će ona rasti u vrijednosti, idete dugo (ili zauzimate dugu poziciju).

M

MACD
Skraćenica za “Moving Average Convergence Divergence”.

Margin Bear Position
Ovo je stav koji zauzimate ako idete „short“.

Margin Bull Position
Ovo je stav koji zauzimate ako idete „Long“.

Market Capitalization
Ovo se definira kao ukupan broj kovanica pomnožen sa cijenom. Cap = supply x price.

MC/MCAP
Skraćenica za „ market capitalization “.

Margin Trading
Rizična strategija koju koriste iskusni trgovci gdje riskiraju da svojim postojećim kovanicama povećaju intenzitet svojih trgovina. To im omogućava da kupe više nego što mogu sebi priuštiti koristeći leverage koju pruža burza.

Market Order
Za razliku od ograničenog naloga, tržišni nalog ne čeka određenu cijenu za kupovinu ili prodaju; trguje gdje god je cijena u trenutku kada je napravljen nalog za transakciju.

Mining (Rudarenje)
Termin, pomalo zbunjujući, dat procesu verifikacije transakcija na blockchainu. U procesu rješavanja izazova šifriranja, osobi koja donira računarsku snagu dodjeljuju se nove frakcije kripto valute.

Mining Contract
Ulaganje u rudarski hardver pri čemu iznajmljujete snagu hashiranja rudarskog hardvera na određeno vreme. Iznajmljivač ne plaća hardver niti održavanje i struju potrebnu za njegovo pokretanje.

Mining Pool
Ako određeni broj rudara kombinira svoju računarsku snagu kako bi pokušao da pomogne u dovršenju transakcija potrebnih za pokretanje novog bloka u lancu blokova, oni se nalaze u rudarskom bazenu. Nagrade se proporcionalno raspoređuju između onih u rudarskom bazenu na osnovu količine energije koju su doprinijeli. Ideja je da boravak u rudarskom bazenu omogućava veće šanse za uspješno hashiranje, a samim tim i dobijanje dovoljne nagrade za kriptovalute za stvaranje prihoda.

Money Services Business
Pravni izraz koji se koristi za predstavljanje entiteta koji prenosi ili pretvara novac.

MOON
Termin koji se koristi za opisivanje velikog kretanja cijena nagore.

Moving Average Convergence Divergence
Dio tehničke analize vrijednosti kriptovalute, ovo prati zamah promjene cijena da bi se pokušalo predvidjeti u budućnosti.

MSB
Skraćenica za „ Money Services Business “.

Minting
Nagrađivanje korisnika novostvorenim coinovima za njihovo učešće u zaštiti mreže. Češće kod Proof-of-Stake kripto valuta.

Multipool Mining
Ako se rudar prebaci sa jednog bloka lanca kriptovaluta na drugi, u zavisnosti od profitabilnosti koju pruža mreža u tom trenutku, oni se uključuju u multipool mining.

Money Laundering
Nezakonit čin pokušaja sakrivanja kriminalno stečenih sredstava putem sredstava kojima se ne može ući u trag. (Omiljena modna riječ političara u vezi sa kripto)

Multi-Signature Wallets
Ako, da bi transakcija prošla, više od jednog korisnika treba da pruži svoj jedinstveni kod, onda je to višestruki potpis. Ovaj sistem se uspostavlja prilikom stvaranja naloga i smatra se manje podložnim krađi.

1 Like