Kraj BTC-E vladavine - Finally


Zbog jedne stvari mi je drago što se ovo desilo, a to je ta da oni koji su kupovali Bitcoin od drugih… su uvijek se povlačili na kurs BTC-e koji je uvijek bio najmanji, ali isto tako iste osobe kada su prodavale Bitcoin tada im BTC-e nije pasao te su tražili najveći kurs… takve ljude treba iz ušiju i istjerati iz društva, paraziti, sad se povucite na kurs BTC-e.

Žao mi je ljudi koji su držali svoje kripto valute na mjenjačnici…

Kao što ste možda čuli, jedna od stariji mjenjačnica je zatvorena/ugašena zbog povezivanja sa radnjama pranja novca.

Mnogi stari rudari su naučili da drže svoja sredstva baš na ovoj mjenjačnici za koju su isti govorili da je nemoguće da se ona ukine ili da njihova sredstva nestanu… a to je iz razloga zato što ne razumiju šta je mjenjačnica ili online wallet.

Kao i mnogi prije njih, nisu bili upravu, te oni koji su svoja sredstva držali na mjenjačnici u nadi da su sigurni… su na jako loš način saznali kako je to kada date svoja sredstva na čuvanje nekome drugom.

Mnoge malverzacije vezane za pranje novca se upravo pojavljuju na ovoj mjenjačnici, za koju se najmanje 5. godina govori da služi za pranje novca ogromnim igračima, koji su u zadnje vrijeme uhvaćeni te stavljeni pod ruke zakona.

Reakcija korisnika koji su držali sredstva na mjenjačnici je normalna, te se već pojavljuju ankete koja urgiraju administraciju da povrati sredstva normalnim korisnicima koji su koristili BTC-e.

A sad malo šale na račun BTC-e i njihovog povezivanja sa pranjem novca.

3 Likes