Kineski sudovi koriste blockchain elektronski pečat kako bi osigurali imovinu

Nekoliko sudova u Kini navodno je počelo primjenjivati elektronički pečat koji koristi blockchain tehnologiju za nadzor i osiguranje zapečaćenih posjeda.


Elektronički pečati koji koriste blockchain pomažu u video-nadzoru nekretnine. Ako se imovina ošteti, elektronički će pečat upaliti nadzornu kameru i na mobilne telefone tužitelja i osobama zaduženim za provedbu zakona slati upozorenja.

Slika počinitelja također će biti zabilježena i poslana na relevantnu platformu. Elektronički pečat također upozorava počinitelja, automatskom glasovnom porukom, na pravne posljedice kršenja zakona.

Čini se da su elektronički pečati najnoviji slučaj upotrebe blockchaina na kineskim sudovima. Naime, oni su već prethodno koristili blockchain za rješavanje sudskih sporova, a sada su otišli korak dalje.

Kina je uložila velike napore na implementaciji blockchain tehnologije u raznim sektorima, uključujući bankarstvo i financiranje trgovine. Vlada će također osnovati poseban fond koji će ulagati u blockchain projekte, a blockchain poduzeća podržati da postanu javno listana poduzeća na burzama.

1 Like