"Kako zatvoriti VIM editor?" - Pitanje sa preko 2 miliona pregleda na

Od kako je pitanje postavljeno na Stackoverflow prije nešto više od osam godina, trenutno ima preko 2 miliona pregleda

Nekad u prošlosti sam i ja sigurno dao “view” za VIM editor :smiley:

Ali jednom kad naučiš, ne zaboravlja se, osim možda ono :wq!

:smiley: