Kako urediti PDV sistem u BiH i postići maksimalan efekat

U statičnom javnom aparatu kakav je naš, PDV sistem jedan je od onih koji se najmanje mijenjaju. I pored brojnih zahtjeva i incijativa za njegovu promjenu, od njegovog uspostavljanja 2005. godine sistem je ostao skoro nepromijenjen.

I sada postoji samo jedna stopa, plaća se i obračunava na identičan način, a ni raspodjela nije bitno promijenjena. Težište reformi u vezi s indirektnim porezima treba da bude na drugoj, redistributivnoj funkciji, smatra ekonomski analitičar Admir Čavalić.

“Konkretno, u vezi raspodjele prihoda po osnovu ovih poreza i to: odnos učešća jedinica lokalne samouprave spram viših nivoa, zatim odnos u raspodjeli između različitih kantona u entitetu FBiH, te u konačnici odnos između dva entiteta, a razumijevajući ukupne ekonomske odnose. Jedinice lokalne samouprave bi trebale imati više procentualno učešće u raspodjeli, i to naročito u FBiH”, kaže Čavalić za Klix.ba.

On kaže kako je potrebno kontinuirano izjednačavati koeficijent raspodjele među kantonima, dok raspodjela na nivou entiteta treba da odražava “stanje s terena” u smislu prihodovne funkcije.

“Naravno, ključno pitanje se odnosi na namjenu datih sredstava, naročito kada govorimo o akcizama koje se koriste apsolutno nenamjenski (dok u teorijskom i praktičnom smislu treba da bude suprotno). PDV predstavlja centralnu komponentu sistema indirektnih poreza u BiH, odnosno ‘zlatnu koku’ ukupnog fiskalnog sistema. Postojeći sistem, pritom, najviše koristi samoj državi i zbog toga je politički interesantno kako je UIO uglavnom izvan dometa dnevne politike, što je dobro”, izjavio je.

Ako izuzmemo 2020. godinu, imamo kontinuitet rasta prihoda po osnovu indirektnih poreza.

“Na bazi ovih trendova rasta naplate prihoda po osnovu indirektnih poreza (za 660 miliona KM za osam mjeseci ove godine) moguće je planirati neke druge reforme - npr. smanjivanja fiskalnog opterećenja na rad, rekonstrukcije velikih socijalnih sistema, ili pak navedenog unapređenja Zakona o PDV-u, odnosno izmjena akciznih politika. Posebno aktuelna je ona koja se odnosi na duhan i duhanske proizvode jer smo, shodno rezultatima, prešli tačku Lafferove krive koja garantuje povećanje fiskalnih prihoda”, smatra on.

Kada je riječ o PDV-u, najbolja reforma postojećeg sistema bi se odnosila na uvođenje sistema obračuna PDV-a kojim bi obaveza plaćanja PDV-a nastala nakon naplate isporučenog dobra ili izvršene usluge, navodi on.

“To bi unaprijedilo ukupnu likvidnost u našem sistemu i naročito pomoglo malim i srednjim poduzećima koja čine većinu domaće privrede. Pored toga, pomjeranjem roka za uplatu PDV-a na kraj mjeseca (umjesto do 10. dana) bi se znatno pomoglo privredi. Na ovaj način PDV sistem postaje inkluzivniji, što na dugi rok omogućava više prihode. Postojeći sistem u ovom obliku je uglavnom ekstraktivne prirode – osnovni cilj je brza ekstrakcija sredstava iz privrede, a kako bi se omogućila postojeća budžetska potrošnja”, kaže on.

Dodaje kako su ostali prijedlozi reformi uglavnom populistički i proizvod su djelovanja određenih lobija – npr. diferencijacija stopa PDV-a, povećanje ukupne stope ili pak oslobađanje pojedinih grupacija – sve navedeno bi pogodovalo partikularnim interesima i ciljevima (dijelovima industrije, državi, kriminalnim grupacijama i slično), a ne opštem, društvenom.

“Bosanskohercegovački sistem jedinstvene stope PDV-a je, slično kao i institucija Valutnog odbora, produkt međunarodnih intervencija, a ne domaćih zagovaranja. Kao takvog ga treba čuvati, uz nužne izmjene koje bi olakšale funkcionisanje privrede”, zaključio je Čavalić.

Izvor: Klix

Eh, ovaj članak sam prenio iz Klixa samo iz razloga jednog komentara, ne bi li shvatili ovi što trebaju da shvate :smiley:

Jedan od očiglednih primjera, kako “napuniti” državnu kasicu od strane svojih državljana, kada sam nedavno pitao prijatelje u Švicarskoj, Švedskoj pa čak i Austriji, šta oni misle o tome što moraju platiti porez državi.

Skoro sve tri odgovora su bili slični, citiram:

“Naravno da ću platiti porez, pa ta država mi vraća kroz dosta načina, štaviše DRAGO MI JE platiti porez državi”

Jel vama jasno u poreznoj o čemu se ovdje radi ?

Normalno da je drago ljudima platiti porez, jer znaju da će većina tog poreza otići u pravom smjeru, a neće otići na 150. državnih auta, svi sa v8 motorom itd.

Kada kažemo državni budžet, većina će pomisliti da je to novac političara i slično, jer nas tako uče i podučavaju, a realnost je drugačija.

Gore je u našoj situaciji što se pravimo kao da smo neka država, gdje čak ni trezorsko poslovanje ne može usmjeriti sredstva jer novac prije nego što dotatkne trezorski sistem, on se “rastapa” u mnogobrojne poslijeratne “dogovore” naših političara koji i dan danas ne smiju priznati šta su radili zadnjih 20+ godina.

Suspicious Side Eye GIF by SpongeBob SquarePants

Da se vratimo na maximalni efekat?

Pa gospodo, nemojte da se pravimo glupi, dobro znamo šta je potrebno da bi se postigao maximalni efekat tj. političari trebaju bar da glume da se vole, a ne ovo prepucavanje svakodnevno… i još hoćete poreze na svaki mogući način?

1 Like

Crypto.ba © est. 2017 United Fintech Freaks - UFF