Kako registrovati i verifikovati korisnički profil i bankovni račun?

 1. Otvorite stranicu BCX.ba, te u meniju odaberite opciju “REGISTRACIJA”.

 2. Popunite formu za registraciju (unesite tačne podatke, te u poljima ličnih podataka koristite

dijakritička slova (č, ć, đ, dž, š i ž)

 1. Nakon pročitanih “USLOVA POSLOVANJA”, na dnu forme označite polje “SLAŽEM SE SA USLOVIMA POSLOVANJA” .

 2. Označite captcha autentifikaciju, “Nisam robot” (I’m not a robot)

1.Verifikacija e-maila

Da bi se mogli prijaviti, potrebno je da verifikujete e-mail adresu.

 1. Nakon registracije, u roku od par minuta dobićete mail za verifikaciju maila.

 2. Posjetite link koji vam je dostavljen putem maila, te se prijavite.

Uputstvo za verifikaciju korisničkog profila.

Za verifikaciju ličnih podataka, neophodno je popuniti lične podatke o identitetu i adresi stanovanja, te izvršiti autentifikaciju vlasništva nad priloženim identifikacionim dokumentom.

Dokumenti koji se prilažu kao dokaz o ispravnosti unesenih podataka se prilažu u formi fotografije ili skeniranog dokumenta.

Dokumente za verifikaciju možete poslati pojedinačno ili sve odjednom.

Za svaki dokument koji želite da verifikujete neophodno je da odaberete kvačicu pored naziva dokumenta, popunite sva neophodna polja, odaberete fajlove dokumenata koje šaljete i kliknete na dugme POŠALJI na dnu stranice.

Prije slanja zahtjeva za verifikaciju, molimo Vas da pročitate instrukcije koje se nalaze uz polja za verifikaciju.

Uđite u Vaš dashboard, u lijevom meniju odaberite opciju “VERIFIKACIJA”, nakon otvaranja stranice odaberite verifikaciju koju želite popuniti.

 1. Verifikacija ličnog dokumenta

*Označite kockicu pored polja “ID DOKUMENT”

*Popunite lične podatke ( ime, prezime, datum rođenja, mjesto rođenja, država rođenja, državljanstvo, matični broj / JMBG, vrsta identifikacionog dokumenta, broj identifikacionog dokumenta, datum izdavanja dokumenta, datum isteka dokumenta i skeniran ili uslikan identifikacioni dokument )

NAPOMENA: Kao prilog uz unesene podatke, neophodno je na dnu forme da dodate sliku u boji identifikacionog dokumenta u formi fotografije ili skeniranog dokumenta.

Slika dokumenta mora biti u visokoj rezoluciji, čista i jasna, te da su slika i tekst na dokumentu jasno vidljivi i čitljivi.

Slika mora da pokazuje jasno čitav dokument bez nedostajućih ivica i bez detalja ili nedostataka koji narušavaju čitljivost.

Pasoš mora biti uslikan ili skeniran tako da je strana sa slikom kompletna.

Lična karta ili vozačka dozvola moraju biti uslikane ili skenirane posebno sa obje strane, te priložene kao dva odvojena dokumenta.

Dokumenti koji ne prikazuju jasno unesene informacije, koji su naknadno izmijenjeni, prepravljani ili retuširani će biti odbijeni u procesu verifikacije.

Podržani formati dokumenata su : JPG i PNG

Maksimalna veličina dokumenta : 5 MB

 1. Verifikacija adrese stanovanja

*Označite kockicu pored polja “VERIFIKACIJA ADRESE STANOVANJA”

*Popunite podatke o adresi stanovanja ( adresa stanovanja, dodatni opis, grad i skenirana ili uslikana potvrda o stanovanju )

NAPOMENA: Za verifikaciju unesenih podataka, neophodno je na dnu forme da dodate kao prilog sliku u boji dokumenta kojim potvrđujete navedene podatke o adresi stanovanja.

Dokument treba biti u formi fotografije ili skeniranog dokumenta.

Slika dokumenta mora biti u visokoj rezoluciji, čista i jasna, te da su Vaše ime i prezime, te adresa stanovanja jasno vidljivi i čitljivi.

Slika mora da pokazuje jasno čitav dokument bez nedostajućih ivica i bez detalja ili nedostataka koji narušavaju čitljivost.

Kao prilog dostaviti ( bilo koji od navedenih dokumenata ):

 • potvrda o stanovanju iz CIPS-a

 • dokumenti ili izjave izdate od državnih organa koja potvrđuju adresu stanovanja

 • važeći dokument o vlasništvu ili iznajmljivanju kuće ili stana

 • izvještaj iz banke, izvještaj po kreditnoj ili debitnoj kartici ili potpisano pismo iz banke

 • račun za telefon ili komunalne usluge sa navedenim vašim imenom i adresom

 • račun ili polisa osiguravajućeg društva

 • izjava o hipoteci, dugu ili drugi dokaz o imovini

 • lični dokument sa vašim imenom i adresom (ako je dokument dostavljen za verifikaciju ličnih podataka onda nije moguće koristiti ovaj dokument)

Dokumenti koji ne prikazuju jasno unesene informacije, koji su naknadno izmijenjeni, prepravljani ili retuširani će biti odbijeni u procesu verifikacije.

Podržani formati dokumenata su : JPG, PNG i PDF

Maksimalna veličina dokumenta : 5 MB

 1. Autentifikacija korisnika

*Označite kockicu pored polja “AUTENTIFIKACIJA KORISNIKA”

*Dodajte sliku za autentifikaciju korisnika

NAPOMENA: Autentifikacija korisnika je neophodna kako bi mogli da utvrdimo da ste upravo Vi osoba koja dostavlja na verifikaciju podatke i dokumente o identitetu i adresi stanovanja.

S obzirom da smo u zakonskoj obavezi da utvrdimo autentičnost Vaših dokumenata u Vašem ličnom prisustvu, autentifikaciju ćete izvršiti tako što ćete nam kao prilog na dnu ove forme, dostaviti fotografiju u visokoj rezoluciji, na kojoj u ruci pored Vašeg lica držite Vaš identifikacioni dokument. Neophodno je da su i Vaše lice i Vaš dokument u fokusu te da je Vaša slika na samom dokumentu i Vaše ime i prezime jasno vidljivo i čitljivo.

Molimo vas da Vaše lice i dokument ispunjavaju cijelu sliku kako bi slika bila što detaljnija.

Najbolji način je da zamolite nekoga da Vas uslika sa distance, koja omogućava odgovarajuću kvalitetu fotografije.

Fokusirajte aparat na dokument tako da se podaci na dokumentu jasno vide.

Prije slanja slike provjerite fotografiju i uvjerite se da je slika jasna i čista i da se podaci na dokumentu mogu jasno pročitati.

Podržani formati dokumenata su : JPG i PNG

Maksimalna veličina dokumenta : 5 MB

U slučaju da pri slanju dokumenata dobijete poruku o grešci „413-entity too large“ koja se pojavljuje ako su dokumenti koje šaljete veći od 5 MB, neophodno je da ili slanje dokumenata obavite u više puta (npr, prvo pošaljete samo ličnu kartu sa obje strane, a nakon toga pošaljete dokaz o adresi stanovanja i „selfie“ sliku sa dokumentom) ili da smanjite veličinu fajlova koju šaljete, s tim da pripazite da ne umanjite rezoluciju fotografija, odnosno da dokumenti na slikama i dalje budu jasni i čitljivi.

 1. Verifikacija bankovnog računa

Uđite u Vaš dashboard, u lijevom meniju odaberite opciju “VERIFIKACIJA”, nakon otvaranja stranice odaberite opciju “BANKOVNI RAČUN”.

*Popunite podatke bankovnog računa (naziv banke, adresa banke, država, swift kod (nije obavezan), broj računa, ime i prezime, datum bankovnog izvoda i skeniran, uslikan ili u elektronskom obliku izvod iz banke )

NAPOMENA: Na izvodu, kao dokazu o vlasništvu računa, potrebno je da je navedeno Vaše ime i prezime, banka i broj transakcionog računa.

Prihvatamo isključivo dokument izdan od strane banke (izvod ili ugovor) na kojem su navedeni svi traženi detalji. Screenshot elektronskog bankarstva ne možemo da prihvatimo kao dokaz o Vašem vlasništvu nad bankovnim računom.