Kako je jedna zabava promijenila digitalni svijet?

Mnogo digitalnih entuzijasta_kinja je do sada čulo za izraz “Cryptoparty”. Skoro svaka država na svijetu posjeduje jednu ili više CryptoParty na kojima se okupljaju potpuni početnici, entuzijasti, etički hakeri, te CryptoAngels’i koji entuzijastično i volonterski šire znanje o kriptografiji i kriptografskim sistemima za osiguravanje privatnosti i digitalne slobode.

Šta je CryptoParty?

CryptoParty je decentralizirani pokret nastao 2012. godine, pod uticajem Siferpank pokreta. Prva CryptoParty je održana u Australiji, organizovana od strane Asher Wolf, te brojnih drugih digitalnih entuzijasta i eksperata iz iste oblasti.
Nakon toga, brzinom svjetlosti, CryptoParty se širila po gradovima i kontinentima diljem svijeta. Samo CryptoParty London je brojala preko 130 polaznika, od kojih su neki bili veterani pokreta Occupy, a neki Londonskog Hackerspacea.
Do polovine 2012. zabilježeno je preko 30 CryptoPartija širom svijeta od kojih je možda najpoznatija organizovana na Havajima, od strane Edvard Snoudena samo šest mjeseci prije oficijalnog “zviždanja” dokumenata NSA što je bila prekretnica kako u borbi za digitalna prava, ali u isto vrijeme i u sve većem osiguravanju digitalnog prostora od strane sigurnosnih i drugih službi.

Principi CryptoPartija su da svaka organizovana zabava bude decentralizirana i nepovezana sa bilo kojom političkom strukturom. Samim time, osigurava se potpuna sloboda i koncentracija ljudi različitih opredjeljenosti da prisustvuju istoj jer filozofija CryptoPartija vjeruje da svaka individua u digitalnom prostoru ima pravo na privatnost, anonimnost i sigurnost svojih podataka od strane trećih lica, te da ni jedna struktura ne polaže prava da krši digitalna i druga prava individua.

Univerzalni principi CryptoPartija:

  1. Gostoprimstvo
    CryptoParty je okruženje gdje se svaka osoba treba osjećati dobro i sigurno da uči bez obzira na razinu svoje ekspertize i znanja, te roda, spola, godina i bilo kojih drugih razlika. Svaka osoba prisutna na CryptoP. treba da osjeti motivaciju i entuzijazam koji će je ohrabriti da uči i napreduje, što i jeste cilj CryptoP. Također, podrazumjeva se da svaki oblik verbalnog ili fizičkog ugrožavanja druge osobe, podsmijavanje, maliciozno komentarisanje ili bilo koji oblik ponašanja koji će doprinjeti da se ljudi osjećaju neugodno, nema mjesta na CryptoP. Ukoliko se dogodi oblik malicioznog ponašanja, osobu je potrebno upozoriti na njegovo/njeno ponašanje, a u ekstremnim mjerama i zamoliti da napusti CryptoP.

2.Spremnost za pomoć

Pod spremnosti na pomoć se podrazumjeva vid zajedništva gdje osobe koje prisustvuju CryptoP. imaju priliku da uče i dijele/nadograđuju postojeće znanje uz pomoć drugih. Nije sramota pitati ukoliko se nešto ne zna, čak šta više, trebamo ohrabrivati i podsticati diskusiju koja može uvijek prerasti u nešto konstruktivno što će rezultirati našim samim napredovanjem, te usaglašavanjem budućih CryptoPartija sa onim što najviše zanima učesnike_ce, te CryptoAngels’e i samim time obezbijediti opstojnost i sve veću volju da se participira u CryptoPartijima.

  1. Raditi, raditi i raditi!

CryptoParty se dešava jer ljudi ulažu svoje napore i znanja da se desi. Rad na digitalnoj sigurnosti i digitalnim pravima jeste rad na univerzalnim ljudskim pravima novog doba.
Ako osiguramo privatnost u digitalnoj sferi, osigurali smo slobodu i jednakost svih participanata u virtualnom, globalnom naselju zvanom Internet.

Kako organizirati CryptoParty?

Svaka CryptoParty treba da bude organizovana u prostoru dovoljnom da primi sve zainteresirane učesnike i učesnice, te da obezbijedi platformu za razvoj diskusije i brainstorminga u oblasti digitalnih prava, privatnosti i anonimnosti što doprinosi networkingu svih participanata. Ako je moguće potrebno je obezbijediti mali snack sa pićima koja će biti dostupna svima bez obzira na materijalnu situaciju. Također, bitno je obezbijediti pristup izvorima energije poput dovoljnog broja utičnica da bi se elektronski uređaji mogli priključiti na punjenje, te ukoliko je moguće dovoljan broj USB uređaja na kojem se već nalaze instalacije slobodnih operativnih sistema poput Linuxa.

Dobro je kada se obezbijedi dovoljno stolova na kojima će se učiti različite teme jer moramo prihvatiti činjenicu da je nekome instaliranje Linuxa prvi susret sa digitalnim slobodama, dok je neko ekspert za digitalnu sigurnost ili se već dugo bavi poljem digitalne sigurnosti, IT-a i ostalih srodnih polja. CryptoParty mora biti prilagođena svima, te obezbijediti da svako pronađe svoje mjesto i participira na način koji je njemu najbolji. Prihvatajući činjenicu da smo svi različiti karakteri i jedinstvene individue, ukoliko je određeni učesnik ili učesnica stidljiv/a, treba se uložiti napora da se socijalizira i osjeća prihvaćeno od strane kolektiva.

CryptoParty može biti jedan događaj, ali bi bilo dobro kada bi se održavale kontinuirano, pa čak i u vidu networkinga entuzijasta i entuzijastkinja u svrhu promoviranja digitalne sigurnosti i prava.

Valjano je napomenuti da je CryptoParty legalan i legitiman oblik djelovanja, te da ima višestruke benefite po znanje i unapređenje svijesti.

Medijska pokrivenost

U današnjem svijetu, svako od nas može medijski pokriti neki događaj. Svojim dijeljenjem informacija o CryptoParty koje se održavaju u Vašoj blizini, podržavate i podupirete CryptoParty da bi ona opstala, te da bi sve više i više ljudi participiralo na istoj. Također, valjano je obavijestiti medijske kuće koje žele neku pozitivnu i novu priču u gradu, nezavisne blogere i medije, te ostale portale o tome da se CryptoParty održava u određenom vremenu i datumu, te da je otvorena za sve koji žele prisustvovati uz prethodnu najavu na e-mail ili drugo sredstvo komunikacije da bi se obezbijedio dovoljan broj mjesta.

Ovim putem podupiremo i podržavamo organizovanje CryptoParty-a u Vašem gradu, te želimo da se pokret u Bosni i Hercegovini omasovi putem participacija početnika, ali i eksperata koji mogu svoje znanje dobrovoljno širiti i ponuditi populaciji.
Ukoliko ne možete participirat CryptoPartiju, možete neprofitno kontribuirati na druge načine, tipa pisanja članaka, izvješća, uređivanja CryptoParty.in stranice u odjelu Bosne i Hercegovine, te na drugim osnovama, čak i u dnevnoj konverzaciji podupirati ideju iste.

#StaySafe

Tim CryptoParty BiH

Kontakt:

E-mail: cryptopartybih@protonmail.com

1 Like

Jako fin post, svaka cast @Crypto.Cat

:smiley:

1 Like