#IzbrišimoČlan13

Nimalo dobre vijesti iz Europske unije koja je uložila svoje napore da reformira zakon o autorskim pravima koji donosi staru, dobru kontrolu Interneta.

Član 13. je označen kao “moderni zakon koji je suglasan za digitalno doba”, sa svježim i novim mirisom monitoringa i filtracije sadržaja koji korisnici kreiraju, dijele i skidaju sa Interneta.

Puni tekst zakona se može pronaći ovdje.

Član 13. je kreiran u skladu sa direktivom o digitalnom tržištu koji podrazumjeva da platforme filtriraju sadržaje postavljene od korisnika kako bi se brzo i efikasno zaštitila autorska prava. Predispozicija za filtriranje sadržaja se ne zaustavlja isključivo na multimedijalnom sadržaju, već na svim vrstama sadržaja i usluga koje se koriste da bi se sadržaj podijelio.
Orvelovska mašina monitoringa i cenzure je ponovno u pogonu i obrušila se na leđa krajnjih korisnika koji su često nesvjesni problema koji cenzura i filtriranje donose sa sobom. Kontrola koja se nameće kao moguća jeste da će kompanije kao pružaoci usluge biti u stanju da kontrolišu naše radnje na mreži.

Problematika koja se javlja sa ovim vidom reforme autorskih prava jeste kreiranje disbalansa unutar spektra digitalnih prava i sloboda, što ograničava slobodu Interneta i kreira potencijal da se razvije još veća podrška prema kontroli Interneta kakvog poznajemo danas.

Šizofrena politika Europske unije oko Interneta je u nesuglasju sa odlukom donesenom 2011. godine gdje se navodi da je kompanijama koje pružaju usluge zabranjena instalacija sistema koji filtriraju sadržaj elektronskih komunikacija, pod izlikom diskriminacije korisnika/ca.

Zastupnica Julia Reda je kreirala set alternativnih i kompromisnih amandmana koji će da ublaže zakon, ali ne i da ga aboliraju. Pravo pitanje jeste - da li zaista postoji kompromis za slobodu Interneta?

Bez slobode kreativnosti, govora i ekspresije, Internet kakav poznajemo danas ne bi postojao.
Ovim članom se ne ugrožava isključivo sloboda čovjeka, već i životni ciklus digitalnih marketa i ekonomije što će uzrokovati daleko veće disolviranje unutar samog marketa.

Šta možemo učiniti?

Spremni za malo starog, dobrog siferpanka?
Promovišite slobodu Interneta, slobodu krajnjeg korisnika i borite se za sigurnost, privatnost, anonimnost i digitalna prava i slobode. Samo zajedničkim naporima možemo kreirati Internet onakav kakvim želimo da ga vidimo, bez sistema nadzora i cenzure.

Ostala su još manje od tri dana do konačnog izglasavanja zakona.
Podijelite vijest i podržite oficijalnu stranicu borbe: https://saveyourinternet.eu/home

I za kraj, za sve copyright persone:

#JeSuisInternet

4 Likes

Ono kad uradiš share članka, pa tek onda čitaš :wink:

Hvala Cat

2 Likes