II dio STORJ SHARE GUI - PRAKTIČAN NAČIN INSTALACIJE

U drugom dijelu iznijeti ću svoja iskustva u svezi sa instalacijom STORJ korisničkog sučelja.

 1. Koristim MyEtherWallet za Storj tokene. Aktiviranjem walleta dobili smo ETH adresu koja će biti naša adresa STORJ GUI. Da bi podesili i aktivirali naše nodove (jedan nod predstavlja jedan disk i njegov kapacitet u KB,MB,GB… koji stavljamo na raspolaganje za share).

 2. Kada smo otvorili MyEtherWallet i dobili svoju ETH adresu, potrebno je da naš STORJ token učinimo vidljivim ukoliko se on ne vidi na listi tokena. To radimo na način da idemo na opciju add token.

U adresu unosimo: svoju ETH generiranu adresu sa myetherwallet, ime tokena: STORJ, broj decimalnih mjesta: 8. idemo na SAVE i za sada smo završili sa MyEtherWallet i prelazimo na sinkronizaciju:

 1. Da bi nam STORJ GUI pravilno i točno vršio share i upisivao contracts, te da bi bio dostupan, moramo imati sinkronizirano vrijeme između sdd/hdd – korisničkog računala – našeg rutera – servera sa kojeg se vrši razdioba shareova i contracta. Za sinkronizaciju uređaja koristimo Network Time Synchronization sa linka: http://www.timesynctool.com

 2. Nakon instalacije u postavkama je potrebno unijeti pod ime servera na nacin da se konektujemo preko linka: pool.ntp.org i odaberemo naš region gdje živimo. (možete odma unijeti: 1.nettime.pool.ntp.org i preskočiti ostatak teksta do tačke 5).

Kopiramo odabrani server i lijepimo ga u prvi red u net time syncronization, odabiremo vremenski interval 15 min, idemo na OK i UPDATE. Nakon ovog koraka može se desiti da Vam padne ruter, da se javi poruka da su pobrisane proxy postavke ili da padne server ukoliko je vaše računalo serverski spojeno na otvorenu mrežu. Ne trebate se brinuti, potrebno je restartovati sve ostale uređaje na lokalnoj mreži počevši od rutera do mobitela. Nisam za varijantu instaliranja Storj Share na Rigove (Isprobano). Obično procesori na Rigovima nisu predviđeni za dodatni rad, usporava rad Riga i kroz neko vrijeme počinje se ponašati dominantno u odnosu na Rig i smanjuje Hash-rate. Zato sam Rigove oslobodio dodatnih zadataka jer nisu u početku konfigurirani za dual ili trio ili quatro mining (sve više od osnovnog mininga preporučujem jači procesor minimalno i5, dodatni RAM minimalno 8GB i SSD minimalno 250 GB umjesto
HDD). (ne treba miješati pojmove dual mininga riga i dual mininga po skripti. Dual mining Riga predstavlja korištenje GPU, HDD ili Procesorsko (mono, duo, trio) a dual minig skripte kombinacije kao npr. ETH+DCR, ETC+SIA itd…

 1. Preporuka je da prilikom instalacije NTS-a bude upaljen ruter i lokalno računalo na koje se instalira Storj a ostali uređaji isključeni. Rigovi su imuni na ove instalacije i radiće neometano šta god da radite na ruteru osim u slučaju da na samom Rigu instalirate Storj. Onda će i Rig zahtjevati restart.

 2. Svaki put nakon prvog update-a NTS na računalo, mora se uraditi restart rutera i računala.

 3. Sada možemo preći na predzadnji korak i instalirati GUI Storj koji možemoi skinuti sa linka: Releases · storj-archived/storjshare-gui · GitHub.

 4. instalacija je praktična i jednostavna ukoliko smo prethodne korake napravili kako treba.

 5. slijedite upute, unesite svoju ETH adresu, odaberite lokaciju na disku koji želite shareovati, dodajte New Folder pod imenom StorjShare i selektujte ga, odaberite koliko prostora želite staviti na raspolaganje i zadnji korak next i next. nakon ovoga Vaš novi nod će biti postavljen na korisničko sučelje Storj Share. od tog trenutka isti je aktivan za share.
  pogledati opet link: https://docs.storj.io/v1.1/docs/storj-share-gui

U trećem nastavku obradićemo dashboard Storj Share, postavljanje noda na dashboard, editovanje logova i nodova, start, stop i restart noda, brisanje i dodavanje noda, ciscenje logova i shareova.

Kada smo sve prethodne korake učinili prema uputstvu gore, Vaš dijeleni disk postaje aktivan i od tog trenutka počinje obračun vremena sharea noda.

Nastavlja se…

1 Like