Crypto.ba

Hal Finney at Crypto98

Pogledajte video u kojem Hal Finney diskutuje o Zero Knowledge Proof tehnologiji, još 1998. godine.


Ako Hall Finney nije Satoshi, onda je bar imao ogroman utjecaj na Satoshija pri kreiranju Blockchain tehnologije.

Crypto.ba © est. 2017 United Fintech Freaks - UFF