Francuska Centralna banka pokreće Blockchain inovativnu laboratoriju

Banque de France je otkrila da želi da radi sa Bitcoin startup grupama. U govoru guvernera Banque de France, Vileroy de Galhau, prošlog mjeseca na Fintech Forumu u Parizu, Centralna banka je objasnila kako bi trebalo više da se uradi sa Blockchain tehnologijom.

Prema Galhau, koji kaže "digitalna revolucija nam donosi izazove, ali i nevjerovatne prilike koje praktično čekaju da ih uzmete, bilo od strane Fintech kompanija, cjelokupnog financijskog sistema, Francuske i Europske ekonomije u cjelini.