Ethereum mining: difficulty bomb

Kopanje ethereuma bi prema predvidjanjima uskoro trebalo postati neisplativo. Potpune implikacije ni meni nisu jos jasne.

Prvobitni izracun prije odredjenih promjena da bi se produzivo vremenski period:

1 Like
1 Like

Šta kažu, hoće li se zapucati? :smiley:

Situacija je na zavidnom nivou :slight_smile:

2 Likes