Ethereum Enterprise Alijansa najavila tehnički odbor

Ethereum Enterprise Alijansa, organizacija koja se sastoji od mnogo poznatih imena je najavila inaguraciju tehničko upravnog odbora. Fokus ovog odbora je EtETH1.0, tj. protokol u temeljima ove alijanse koji se sastoji od predstavnika organizacija.


Ethereum Entereprise Alijansa je radna grupa posvećena prihvatanju Ethereum blockchain sistema u javnim i korporativnim sektorima. Sa članovima sa raznih strana industrije, alijansa broji samo neke od poznatih kao što su Microsoft, IBM, JP Morgan, BNY Mellon i drugi.

Tehnički upravni odbor ima tri primarna cilja:

  • Konfigurabilni koncensus - mogućnost izmjene mehanizma koncensusa

  • Privatnost - mogućnost koja dopušta uvid u transakciju samo dozvoljenim strankama

  • Pravila bazirana na kontroli pristupa - mogućnost dodjele raznih uloga, uloga autorizacija kao i dozvola.

Članovi odbora:

Banco Santander – John Whelan
BlockApps – Kieren Lubin-James
BNY Mellon – Alex Batlin (chair)
CME Group – Jonathan Morley
ConsenSys – Bob Summerwill
Cryptape – Jan Xie
IC3 – Andrew Miller
Intel – Sanjay Bakshi
J.P. Morgan – Tyrone Lobban
Microsoft – Marley Grey
Nuco – Jinius T
2 Likes