BCX

Elon Musk Dogecoin

#1

Na svom twiteru, Elon Musk je iz nekog komičnog razloga sebe naveo kao CEO of Dogecoin, da bi kratko nakon toga prepravio na Former CEO of Dogecoin… :joy::grinning:


0 Likes