Crypto.ba

Editovanje gena pomoću CRISPR/Cas9

Ne znam da li ste upoznati sa ovom tehnologijom, za neke predstavlja nepotrebno mješanje u “božije” stvari, dok neki ovo vide kao tehnologiju budućnosti.

Ovu tehnologiju najviše žele osobe sa genetskim poremećajima, jer kad se malo dublje uđe u tematiku “loših gena” vidimo da to nije nešto neshvatljivo običnom čovjeku.

Šta je to editovanje gena?

Jednostavno rečeno, imamo mogućnost da kod svoje kuće, bez nekih strašnih laboratorija možemo “čačkati” gene.

Geni mogu biti životinjski ali i ljudski, u kojem možete “zamjeniti pokvareni” gen sa ispravnim genom, te tako utjecati na zdravlje osobe koje imaju problema sa genetskim bolestima.

Pišem ovo iz jednog razloga, a to je da budete obaviješteni o ovoj tehnologiji, te kao i Bitcoin ova tehnolgija lagano prelazi u decentralizaciju što je po meni odlično, jer “big farma” ovo ne voli… :smiley:

Primjer, gdje je osoba koja se bavila uzgajanjem pasa, te ukrštanjem pasmina, sa ovom tehnologijom je ubacio gen bube “svjetlaca”, te ubacio u DNA psa nakon čega se okotio fluroscentan pas.

https://www.origene.com/products/gene-expression/crispr-cas9

big farma se mora umješati kao ovo bude istina :confused:

1 Like

Crypto.ba © est. 2017 United Fintech Freaks - UFF