DuckDuckGo, phishing i MyMonero

Ekipo koja ima MyMonero, koristi DuckDuckGo - prva stranica koju izbacuje je phishing.

  • Slika je sa Twittera,
    ** Navodno je ekipa DDG uklonila sa pretraživača, ali opet je bitno upozoriti.

#staysafe

4 Likes