Digitalne valute sve popularnije: BiH dobija svoju virtualnu valutu

Face.ba članak o RXC