Decentralizovan način mjerenja čistoće zraka i sličnih parametara

Decentralizacija, riječ koja će tek da se osjeti u budućnosti, koju pokušavam svima “utuviti” u glavu od 2012te godine.

Decentralizaciju možemo upotrebljavati gdje god želimo, što povećava šansu za poboljšanjem života u skoro svakom aspetku.

Zašto je decentralizacija bitna, te koliko može pomoći cjelokupnom napretku čovječanstva?

Imamo jedan mali primjer projekta koji smo započeli iz zabave, a u pitanju je DECENTRALIZOVAN uređaj za mjerenje zraka, na kojeg niko nema utjecaj i nije moguće raditi naknadne ispravke vrijednosti ili slično, te je dostupan u svaka doba bilo kome ko želi da uzme prave vrijednosti zagađenosti zraka.

Uz nagovor prijatelja iz Tuzle, ljudine Tarik Arslanagic koji nam je proslijedio uređaj za mjerenje zraka, imaćemo svoju malu neovisnu mjernu stanicu u našem gradu.

Za vikend u Sanskom Mostu ćemo pustiti u pogon neovisan uređaj za mjerenje zagađenosti zraka, u planu je da postavimo još DECENTRALIZOVANIH čitača koji će prikazati prave vrijednosti koje će biti dostupe građanima u svaka doba.

Vraćamo se na riječ decentralizacija, jel shvatate šta vam želim dočarati?

Što veća decentralizacija, manje su šanse za malverzacije, manja je potreba za ljudskim faktorom koji u većini slučajeva rezultira sa pogreškom ili manipulacijom u cilju destabilizacije ili malverzacije.

Pogledajte kartu sa već aktiviranim uređajima na području BiH.

Map Sensor.Community

2 Likes

Već smo testno aktivirali senzor, kao što vidimo imamo jako dosta mjerenja, od temperature zraka, vlažnosti i pristiska.

Evo i pojavio se Sanski Most na mapi

Trenutna mjerenja su crvena jer nije još nakupio podataka dovoljno za prikaz!

Detalje pogledajte na

Map Sensor.Community

2 Likes

Ako bude zainteresovanih za širenje decentralizovane mreže građanskih mjernih stanica, javite se da pomognemo

2 Likes