Deadalus - i pad je let

Richard Browning iz firme Gravity, osmislio je i izgradio exo skelet sličan onome ko željeznog čovjeka “Ironman”.

U pitanju je naprava pod nazivom Daedalus.

Trenutna cijena je oko 450.000$, međutim produkcijska cijena će biti oko 100.000$.

Izjava osobe koja je probala ovo, a koja je vozila i formulu 1…

“ne može se porediti čak ni formula 1 sa ovim”

Ovo će najviše zainteresovati našeg @Brzina

1 Like

Moglo bi se poručiti :sunglasses::grin:

1 Like

Zamisli nas na ovome :smiley: