DAI - opstati ili nestati?

Do Kwon (Terra) je izabrao nasilje i planira da uništava $DAI preko novog stabilnog pula na Curve platformi, koja ima najdublju likvidnost za stabilne tokene na svijetu.
To će postići otvaranjem novog Curve pula “4pool” koji se sastoji iz 4 stabilna tokena: Terin UST, Frax, Teter i USDC. Cilj je da ovaj pul zatvori vrata likvidnosti 3pool-u, u kom je DAI.
Terra je inače postala nešto poput monopoliste kad je u pitanju upravljanje Curve-om jer su se sprijateljili sa Fraxom, Bedžerom, Tokemakom, Olympusom i Redacted Kartelom.
Sa druge strane, MakerDAO posjeduje jako malo CRV-a. Da bi održali dovoljnu likvidnost, moraće u rat protiv UST-a.
Kapitalizacija UST-a je sada već duplo veća od DAI, iako je UST počeo da vodi tek u decembru.
Sa druge strane, UST-u dolaze novi kompetitori, poput Near-ovog USN stabilnog tokena i Polkinog/Acalinog aUSD.

1 Like