Cuminu token

Cuminu token pokušaće da budu kripto konkurencija only fans-u, kupuje se na uniswapu, večeras u 21h je druga proba platforme sa nekoliko modela. Biće i buy back and burn uskoro.
Da čujem vaša mišljenja :rofl:
telegram grupa: