Crypto.ba Cloud implementacija u NGO "Centar za izgradnju mira" Sanski Most

Iz repertoara “šta ti radiš da pomogneš svome gradu i zajednici” izdavajam:

Dogovorena je besplatna implementacija Crypto.ba Cloud sistema za Nevladinu organizaciju NGO “Centar za izgradnju mira - CIM” Sanski Most, u kojem ćemo ubrzo implementirati i obučiti osoblje kako se koristi Cloud tehnologija koja će uveliko pomoći radu organizacije koja uistinu radi na pomirenju ljudi na ovim područjima.


Centar za izgradnju mira - CIM Sanski Most
Centar za izgradnju mira - Center for Peacebuilding
:smiling_face_with_three_hearts:
Crypto.ba cloud systems
Cloud zaštita podataka - Crypto.ba

1 Like

Bravo za crypto.ba :slight_smile:

1 Like