Crowdsale: Lunyr bi mogao biti nova verzija Wikipedie

Lunyr je nova vrsta enciklopedije koja je se nalazi na Ethereum mreži koja nagrađuje korisnike sa tokenima za pregledavanje sadržaja kao i za sami doprinos.

Cilj Lunyr-a je da kreira osnovu za pozudane i tačne informacije. Ovaj projekat koristi filozofiju Wikipedia, dodavajući unaprijeđenu bazu podataka na Ethereum blockchainu.

Arnold Pham, suosnivač Lunyr-a, objašnjava:

Lunyr možemo posmatrati kao nivo znanja na Ethereum-u, koji se upravlja koncenzusima i ekonomskim poticajima, kako bi se kreirale unaprijeđene decentralizovane aplikacije"

Detalji crowdsale prodaje tokena, kao i cijena tokena, je još uvijek nepoznata.

Crowdsale prodaja tokena, počinje 29. marta 2017. godine, a tokene možete isključivo kupiti sa ETH kripto valutom.

Sve različite tokene na Ethereum mreži držite u Mist ETH novčaniku, gdje se ne stvara potreba za novim novčanicima.

https://www.cryptocoinsnews.com/lunyr-announces-crowdsale-first-decentralized-world-knowledge-base-ethereum/