Cenzura (ni)je zlato - uloga kriptoanarhije (dio III.)

Internetska cenzura je jedna od cjelina kojima se bavi kriptoanarhija. Ona predstavlja problem zbog prohibicije slobode izražavanja koja predstavlja jednu od temeljnih sloboda. Kriptoanarhisti baziraju svoj rad na anonimnom objavljivanju i korištenju Interneta putem anonimnih pretraživača kao I2P i Tor browsera, te mreža koje omogućavaju anonimne web-stranice koje su dostupne samo onima koji poznaju adresu ili korisnicima tih programa. Sa druge strane, čista komunikacija se odvija putem kriptiranih servisa za poruke, što pomaže zviždačima i drugima da šire informacije o događaju ili opresiji vlasti (o čemu smo govorili u tekstu o zaštiti komunikacija).

Historijat cenzure

Sama cenzura nije pojam koji se striktno veže za Internet. Prije samog Interneta, cenzura je bila uobičajena u printanim i drugim oblicima medija, te prohibicijom izražavanja stavova i drugog oblika javnog mijenja u totalitarnim i drugim društvima. Promjenom medija u digitalne i koncepta virtualne realnosti putem Interneta, tako se i cenzura preselila na Internet, sa svim ostalim prohibicijama u printanim, televizijskim i drugim medijma.
No, kada krenemo od pretpostavke da je cenzura najizraženija u totalitarnim društvima, zašto je onda danas cenzura Interneta jedan od najvećih problema liberalnih, demokratskih država?
Problem je u transferu paradigme sa državnih aktera na nedržavne (poput korporacija, konglemerata i drugih), te ekspanzijom tehnologije. Transfer nije nužno loša stvar, ali sa prohibicijama od strane sigurnosti radi postizanja maksimaliteta iste, predstavlja lošu stranu novog talasa revolucije. Nosioci promjena u tom pogledu su bili siferpankeri, a sada su kriptoanarhisti.
Samim korištenjem Interneta u mnogim dosadašnjim revolucijama sa početka novog milenijuma, Internet je odigrao krucijalnu ulogu. Najbolji primjer za to jeste pad Ben Alija u Tunisu, kada je 2011. godine otkriven “Ammar 404” za cenzurisanje sadržaja na Internetu. Ben Ali, kada je vidio da mu prijeti pad sa trona, otvorio je Internet za sve, bez cenzure. Taj potez je imao itekakav kontra-efekat, jer kad su stanovnici Tunisa vidjeli kako ljudi van Tunisa žive, to je još više probudilo revolt i želju za demokratičnijim društvom.

Cenzura Interneta se produbljuje iz dana u dan. Nalik Ben Alijevom “Ammar 404”, tako danas u svijetu postoje mnogi Ammari koji vrebaju iz digitalnih dubina – kao što je slučaj sa nedavnom prohibicijom Wikipedije od strane turske vlasti.

Zašto je Internet objektivni pokazatelj stvarnih sloboda?

Kriptoanarhija vjeruje u slobodu. Ona je sama po sebi sloboda na svakom mogućem nivou. Samim potenciranjem korištenja kriptografskih sredstava i alata u svrhu zaobilaženja cenzure, ona kreira istinski svijet sa punim slobodama za pojedinca.
Mnogo se ljudi pita da li je sloboda govora realno maliciozna? Ona može biti maliciozna po svojoj interpretaciji, odnosno, kako se ona koristi. Ako se koristi u svhu omalovažavanja, vrijeđanja ili širenja mržnje prema drugom ili drugačijem, ona nije povoljna i nije dobra. Jedina regulacija koja se mora desiti jeste regulacija od strane drugih korisnika u vidu jednostavnog upozorenja da takvo ophođenje nije dobro, te da ono ugrožava slobodu i integritet drugoga.

Ali Internet je postao objektivni pokazatelj stvarnih sloboda u liberalnim društvima koja promovišu i zagovaraju slobodu govora. Internet je žila kucavica direktne demokratije jednog društva. Parametri slobode Interneta su parametri slobode društva- Najbolji primjer za to jeste fenomen internet cenzure u Kini. Tipa, ako probate ukucati pojam Tajland, sistem cenzure automatski prohibira kompletan sadržaj vezan za Dalaj Lamu ili Falon Gong - spiritualnu grupu. Također, korisnici u Kini ne mogu koristiti popularizirane pretraživače poput Google, Binga, Yahoo-a, ali u isto vrijeme ni socijalne mreže poput Facebooka, Youtubea, Twittera i drugih. Ovaj primjer Kine je jedan od najradikalnijih primjera internetske cenzure u svijetu, ali on daje jasan uvid u prohibiciju Interneta kao takvu.

Jedan od problema sa kojima se kriptoanarhijska zajednica susreće, između ostalog, jeste prohibiranje slobodnih ili izrazito jeftinih servisa za komunikacije u svrhu zadržavanja ekonomije u korporativnim ili državnim interesima.

(nastaviće se…)

1 Like