Crypto.ba

BTC 6. mjeseci prije polovljenja

Dolaze nam bitcoin polovljenje, što znači da na dosadašnjih 12,5 BTC-a po iskopanom bloku, smanjuje se na 6,25 BTC-a po bloku.

Na grafikonu vidite utjecaj “polovljenja” Bitcoina na cijenu

To inače rezultira povećanjem cijene, što u ovom slučaju može izazvati ponovnu kupovinu Bitcoina u većim količinama.

O polovljenju BTC-a po bloku pisali su mnogi javni servisi, kao npr

Detaljnije vrijeme “polovljenja” Bitcoin bloka možete pratiti na
https://www.thehalvening.com/

1 Like

Kao što znate prisustvovao sam WDMS ove godine. Na linku ispod možete pogledati video sa WDMS koji je urađen od strane Bitcoin.com vezano za ovu temu.

1 Like

Crypto.ba © est. 2017 United Fintech Freaks - UFF